Bewegend leren

Bij bewegend leren willen we het leerproces volledig integreren zodat leren én bewegen samen één worden. Als kinderen bewegen tijdens het leren, dan leren ze beter! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bewegend leren een positieve invloed heeft op de werking van de hersenen. Leerlingen die drie maal per week bewegen tijdens de taal- en rekenles, gaan sneller vooruit met spellen en rekenen.

Er zijn heel wat mogelijkheden om de leerstof op een bewegende manier in te oefenen met de leerlingen; ren je rot, sommensestafette, letterspel,…

Bewegend leren geeft daarnaast ruimte aan sociale interactie, vrij spel en ontdekkend leren. Zeker voor jonge leerlingen is dit fijn aangezien zij hier veel behoefte aan hebben.

Bewegingstussendoortjes

Kinderen moeten lang stilzitten en dat willen we doorbreken door veel en vaak te bewegen.

Door regelmatig te bewegen raken de kinderen hun energie kwijt, zodat ze nadien weer geconcentreerd aan de slag kunnen.