CLB

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school werkt samen met een CLB.

Het CLB werkt gratis, onafhankelijk en discreet. Leerlingen, ouders en scholen kunnen er terecht.

Ken jij het CLB al?

Contactgegevens