De Kangoeroeklas

In onze kangoeroeklas komen de kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben samen.

Onze schoolvisie omschrijft duidelijk:

Wij bieden onderwijs op maat van ELK kind.

Snellerende kinderen hebben daarom ook nood aan uitdagingen.

We streven naar het bieden van optimale kansen om te groeien, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak.

Onze doelstellingen

 • Uitdagingen bieden

  Snellerende kinderen hebben vaak andere interesses dan hun klasgenoten. We willen hun nieuwsgierigheid blijven prikkelen door binnen ons aanbod in te spelen op hun behoeftes.

 • Een studiehouding bijbrengen:

  Het is voor deze leerlingen niet altijd evident om tijdens het klasgebeuren studievaardigheden te ontwikkelen. Het gebeurt vaak ‘vanzelf’ en kost weinig of geen inspanning. Deze kinderen leren niet alleen sneller, ze verwerken de aangeboden leerstof ook vaak op een andere manier.

 • Leren omgaan met moeilijke opdrachten/falen:

  Het is dan ook belangrijk dat ook zij zich leren inspannen en leren omgaan met het maken van fouten, met falen.

 • Sociale vaardigheden:

  We streven ernaar onze kangoeroeleerlingen in contact te laten komen met ontwikkelingsgelijken zodat hun sociaal-emotioneel welbevinden verhoogd wordt en zij zich ‘samen anders’ voelen.

Tijdens het zorgoverleg met directie, leerkracht en zorgcoördinator worden de volgende factoren als doorslaggevend beschouwd om een leerling toe te laten tot de kangoeroeklas:

 

Er is een leervoorsprong op zowel taal als rekenen.

Praktisch

De snellerende leerlingen komen om de week 2x samen onder begeleiding van de zorgleerkracht. De andere week 1x.

Ze worden in wisselende groepen verdeeld.

In plaats van vooruit te lopen in de leerstof, wordt in de ‘breedte’ gewerkt: projectwerk, filosoferen, denkspelletjes en efficiënt werken met multimedia. De kinderen kunnen er heel wat vaardigheden oefenen die belangrijk zijn voor later zoals leren leren, je eigen mening formuleren, leren werken met de computer, leren opzoeken van informatie en leren omgaan met winnen en verliezen.

 

De kinderen van de kangoeroeklas krijgen 2 keer per jaar, samen met het gewone rapport, ook een ‘kangoeroerapport’. Hierin worden de vorderingen genoteerd en eventueel besproken tijdens het oudercontact.

Ieder jaar wordt bekeken of een deelname aan de kangoeroeklas nog steeds nuttig is.

Er worden 2 toonmomenten voorzien per schooljaar waarbij de kinderen hun bevindingen, ideeën en project mogen presenteren aan hun ouders.