Leerlingenraad

‘Samen school maken’ doe je niet alleen met de directie en het leerkrachtenteam.

Onze leerlingen zijn onze belangrijkste schakel binnen onze school. Daarom is het van groot belang dat, ook zij, inspraak krijgen en hun mening kunnen uiten.

Met deze intentie werd de leerlingenraad opgericht. Hierin zetelen leerlingen van het 4de, 5de en zesde leerjaar. Kinderen kunnen bij hen terecht, wanneer zij een leuk ideetje hebben, maar ook wanneer ze vinden dat er iets op een andere manier kan verlopen op school.

Verder zet de leerlingenraad tal van acties op poten, om centjes in te zamelen, voor bepaalde projecten, die ze willen zien verwezenlijkt worden.

Ook leuke middagactiviteiten organiseren staat op hun takenlijstje.