Een basisschool...

Waar kinderen...

“Het gaat er niet om dat je de beste bent, maar dat je vandaag beter wordt dan gisteren!”

Waar leerkrachten...

Waar
ouders...

Basisschool XCL Stapsgewijs is een plek zijn waar alle participanten zich geborgen, gezien en gewaardeerd voelen. Een plaats waar je zeker weet dat je daar altijd bij iemand terecht kan.

De focus van onze school ligt op natuur en bewegen.

Onze school ligt in een groene omgeving en bijgevolg kunnen we hierdoor optimaal inzetten op ervaringsgericht leren.Anderzijds vinden wij bewegen ook immers zeer belangrijk, daar bewegen de concentratie verhoogt.

Missie

We willen dat leerlingen zich goed voelen, zich samen in groep kunnen ontwikkelen en zich in optimale omstandigheden kunnen voorbereiden op de samenleving van morgen.

We willen leerlingen nieuwe dingen leren en ze als individu laten groeien in hun totale persoonlijkheidsontwikkeling.

Wij stimuleren kinderen in het durven opnemen van hun verantwoordelijkheid.

Visie

Welbevinden en betrokkenheid

Wij geloven dat het kind in zijn ontwikkeling moet erkend worden als individu en dat alle ontwikkelingsprocessen kansen krijgen in een warme omgeving waar het kind zich thuis voelt. Een kind met een hoog welbevinden straalt innerlijke rust uit en kan genieten van dingen waardoor de verschillende ontwikkelingsprocessen alle kansen krijgen tot slagen en waar de individuele betrokkenheid alle kansen biedt om in optimale omstandigheden zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien

Talenten

Wij geloven in een onderwijs- en een leefgemeenschap waarin elk kind zich gewaardeerd voelt en uitgedaagd wordt om zijn talent te benutten en zichzelf te overstijgen. Waar we verschillen in leerlingen zien als groeikansen en deze troeven willen gebruiken om het individueel leerproces van elk kind optimaal te kunnen begeleiden. Waar de dialoog en het betekenisvol leren centraal staan.

Outdoor education

Wij geloven dat het contextrijk en ervaringsgericht leren een positieve invloed heeft op het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen. De omgeving en de natuur nodigen uit tot beweging en zorgen voor onderwijsleeractiviteiten die betekenisvolle effecten hebben op het leervermogen van kinderen.

Participatie

Wij geloven dat inspraak van leerlingen en ouders belangrijk zijn in het welslagen van onze missie. Verschillende werkgroepen geven sturing aan het schoolleven en leerlingen krijgen inspraak via de leerlingenraad.

Eigenaarschap

Wij geloven dat elk kind zijn eigen leerproces op een positieve manier sturing kan geven. Als leerkracht begeleiden wij dit individueel proces door rekening te houden met zijn mogelijkheden en zijn talenten. Het is een proces in ontwikkeling waarbij het levenslang en levensbreed leren centraal staan.