Smartschool

De briefwisseling van onze school gebeurt via het Smartschool. Als ouder hebt u toegang tot dit platform.

Ouders kunnen op smartschool communiceren met het personeel van de school, een afspraak maken voor een oudercontact,…

Inloggen kan u via onderstaande link….

Indien u thuis niet over een computer of smartphone beschikt, kan u dit melden aan het secretariaat. De school zorgt er dan voor dat u alle communicatie op papier ontvangt.