Zorgbeleid

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier!

In onze school krijgt elk kind zoveel mogelijk kansen om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Wij willen er over waken dat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften bijzondere aandacht krijgen, zonder de leerkansen van de andere leerlingen uit het oog te verliezen.

We komen tegemoet aan de noden en behoeften van elk kind zonder onze eigen draagkracht uit het oog te verliezen.

Wij vinden het belangrijk dat ouders steeds via open communicatie en met wederzijds respect betrokken worden bij de evolutie van hun kind.

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor zowel leerlingen, leerkrachten , ouders en externe hulpverleners.

Contactgegevens